TransCom International

Laboratorium

Laboratorium Pomiarowe Analizatorów Wydechu wchodzi w skład firmy Transcom International jako samodzielna jednostka organizacyjna. Laboratorium powstało i uzyskało akredytację w 2004 roku. Działalność swoją realizuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC-17025:2005+Ap1:2007, posiadając ustanowiony, udokumentowany i wdrożony system zarządzania czego potwierdzeniem jest akredytacja udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oferta

WZORCOWANIE Oferujemy usługi wzorcowania analizatorów wydechu (potocznie zwanych alkomatami), w zakresie stężeń (0,00 ÷ 2,00)mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdolność pomiarowa Laboratorium CMC: (0,01÷0,05)mg/l.

WODNE WZORCE ETANOLOWE W sprzedaży posiadamy wodne wzorce etanolowe wykorzystywane do wzorcowania analizatorów wydechu, adjustacji.

Visit in 888bingo information.

© 2014 TransCom International Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Wykonanie ESTA S.C.