TransCom International

FAQ

 • Co to jest serwis techniczny?
  jest to szereg czynności wykonywanych przy urządzeniu, których celem jest sprawdzenie i przygotowanie urządzenia do Wzorcowania. Serwis Techniczny polega na: dokładnym sprawdzeniu urządzenia począwszy od ogólnych oględzin stanu AlcoSensora oraz urządzeń i elementów współpracujących poprzez niezbędne regulacje testy, sprawdzenie parametrów i ewentualne wymiany niezbędnych części do kalibracji i testów dokładności przy użyciu gazów wzorcowych o różnych (stałych) stężeniach. Serwis techniczny zapewnia m.in.: pozytywny wynik Wzorcowania, pewne i rzeczywiste wyniki pomiarów, bezproblemowej pracy urządzenia w okresie poprzedzającym kolejne wzorcowanie.
 • Co to jest kalibracja alkomatu?
  Wykonywana jest po SERWISIE TECHNICZNYM, jest procesem "uczącym" AlcoSensor jak prawidłowo i z minimalnym błędem odczytywać wartość pobranej próbki powietrza. Kalibracja polega na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Efektem tego jest wyznaczenie "prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej pobranej próbki powietrza
 • Czym jest wzorcowanie?
  Wzorcowanie jest procesem metrologicznym mającym na celu wyznaczenie błędów wskazań w określonych przez użytkownika punktach pomiarowych oraz oszacowanie niepewności wyznaczenia tych błędów. Świadectwo wzorcowania zawiera wyniki wzorcowania wraz z niepewnościami, informację o zachowaniu spójności pomiarowej i zastosowanych wzorcach, a także, na życzenie użytkownika, może zawierać stwierdzenie zgodności wyników ze specyfikacją metrologiczną.
 • Co to jest komórka pomiarowa?
  Jest to serce urządzenia, do którego dostarczana jest pobrana próbka powietrza w celu analizy. Analiza polega na elektrochemicznym utlenieniu czego efektem jest wyidukowanie na zaciskach komórki pomiarowej napięcia elektrycznego odpowiedniego do zawartości alkoholu w pobranej próbce. Zależność ta sprawdzana jest przez procesor który porównuje wartość napięcia otrzymanego z komórki pomiarowej do punktu odniesienia ustawionego podczas kalibracji i wyświetla na ekranie urządzenia odpowiedni wynik. Żywotność komórki pomiarowej wynosi ok. 4-5 lat pod warunkiem prawidłowego użytkowania, po tym czasie komórka powinna być wymieniona na nową, wtedy również wymienia się wszystkie elementy z nią współpracujące np.: uszczelki, blokady itp. Maksymalny okres żywotności komórki zapewniają regularne co pół roczne przeglądy urządzenia podczas których reguluje się parametry, napięcia sterujące, sprawdza się czułość i sprawność całego układu pomiarowego oraz wykonuje się kalibrację.
 • Ile testów można wykonać na jednej baterii lub akumulatorze? Jakie baterie i akumulatory najlepiej stosować do zasilania AlcoSensora IV?
  AlcoSensor IV przystosowany jest do zasilania za pomocą 9-cio voltowej baterii alkalicznej lub odpowiednio za pomocą akumulatora o pojemności nie mniejszej niż 150mAh. Do właściwej pracy urządzenie potrzebuje niezawodnej baterii alkalicznej, zalecani producenci to Energizer oraz Duracell, na takich bateriach można wykonać od 300 do 500 badań pod warunkiem właściwego postępowania. Stosowanie zwykłych węglowych baterii często umożliwia wykonanie tylko kilku testów bądź całkowicie uniemożliwia pracę z urządzeniem. Objawia się to zazwyczaj przerywaniem pracy urządzenia w nieoczekiwanym momencie, a następnie rozpoczynaniem procedury przygotowania do testu od nowa. W przypadku akumulatora ze względu na niewielką pojemność możliwą do osiągnięcia przy tych gabarytach ilość testów, które można wykonać na całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi od 150 do 250. W przypadku stosowania zasilania akumulatorowego zaleca się posiadanie kompletu dwóch akumulatorów stosowanych zamiennie.
 • Na ile wydruków starcza standardowa rolka papieru w drukarce i na jak długo wystarcza naładowany akumulator?
  Rolki papieru stosowane w drukarkach mają szerokość 57mm, w drukarce igłowej stosowany jest zwykły papier, w drukarce termicznej: termoczuły. Standardowa rolka papieru ma długość ok 20m co przy długości jednej kopi wydruku około 20 cm daje 100 pełnych protokołów. Akumulator zasilający drukarkę powinien zapewnić po całkowitym naładowaniu ciągły wydruk przez 1 godzinę.
 • Jak długo trzeba ładować akumulatory w urządzeniu lub drukarce?
  Zarówno akumulator w drukarce jaki i w urządzeniu powinny być ładowane przez około 14 godzin. Krótsze ładowania skraca ich żywotność i zmniejsza wydajność
 • Jakie są błędy fabryczne urządzenia?
  Błąd fabryczny urządzenia to 0,01 mg/l.

Visit in 888bingo information.

© 2014 TransCom International Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Wykonanie ESTA S.C.