30 kwietnia 2016 roku wejdą w życie nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi

Jeszcze trwają prace legislacyjne (ustawa jest w Senacie), które powinny się zakończyć przed 1 maja 2016 roku bowiem z tym dniem znikają ograniczenia związane z nabywaniem nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Jakie będą zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach? Jakie będą ograniczenia? Czy będą objęte ograniczeniami w nabywaniu siedliska? O tym wszystkim dowiemy się w pierwszym dniu podczas specjalnego dwudniowego Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w dniach 17 – 18 czerwca 2016 roku w Zaździerzu pod Płockiem w hotelu 12 Dębów. Naszym wykładowcą będzie Pani dr Magdalena Mikołajczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Podczas sesji poruszone zostaną między innymi następujące  zagadnienia: 1) kontekst polityczno-prawny nowych reguł obrotu nieruchomościami rolnymi 2) model obrotu nieruchomościami rolnymi w ujęciu prawno-porównawczym 3) nowe reguły obrotu nieruchomościami rolnymi – rozwiązania szczegółowe: a. charakter prawny i funkcje preambuły; b. podstawowe kategorie pojęciowe: gospodarstwo rolne (rodzinne), nieruchomość rolna i nabycie nieruchomości rolnej; c. normatywna koncepcja rolnika indywidualnego (ustawowe kryteria indywidualizujące rolnika indywidualnego); d. zasady nabywania nieruchomości rolnych obowiązujące od dnia 1 maja 2016 roku i wyjątki od tychże zasad – o charakterze przedmiotowym i podmiotowym; e. instrumenty prawne kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi - prawo pierwokupu (prawo pierwokupu dzierżawcy, ANR – zbieg prawa pierwokupu, koncepcja „kaskadowości” prawa pierwokupu) -prawo nabycia przysługujące ANR w świetle orzecznictwa sądowego i Trybunału Konstytucyjnego -kształtowaniu ustroju rolnego a spółki prawa handlowegomf. problematyka prawna sankcji nieważności g. zagadnienie intertemporalności.