Prace w zbiorach

- Muzeum Narodowe w Warszawie, Polska
- Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska
- Muzeum Narodowe we Wroc?awiu, Polska
- Muzeum Narodowe w Poznaniu, Polska
- Muzeum Narodowe w Gda?sku, Polska
- Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polska
- Muzeum Sztuki w ?odzi, Polska
- Muzeum im L. Wycz??kowskiego w Bydgoszczy, Polska
- Muzeum im L. Wycz??kowskiego w Bydgoszczy, Polska
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Polska
- Muzeum Okr?gowe w Che?mie, Polska
- Muzeum Okr?gowe w Radomiu, Polska
- Kolekcja Malarstwa Galerii Sztuki Wsp??czesnej Zach?ta w Warszawie, Polska
- Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, Polska
- Muzeum Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, Polska
- Galeria Sztuki Studio w Warszawie, Polska
- Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Polska
- Muzeum Sztuki Wsp??czesnej w Tokio, Japonia
- Muzeum Boymans van Beuningen w Rotterdamie, Holandia
- Muzeum Miejskie w Bochum Muzeum Sztuki w Hamburgu, Niemcy
- Muzeum Miejskie w San Marino, San Marino
- Muzeum Sztuk Pi?knych im. Puszkina w Moskwie, Rosja
- Muzeum Sztuki Wsp??czesnej w Budapeszcie, W?gry
- Muzeum Sztuki Wsp??czesnej w Nowym Jorku, USA
- Biblioteka Kongresowa w Waszyngtonie, USA
- Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku, USA
- Muzeum Narodowe w Hawanie, Kuba

Pozostałe