Zbigniew Łagocki


Urodzony we Lwowie w 1927.
Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, znakomity wykładowca, od 1957 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Nie tylko znakomity artysta, ale również inicjator wielu znaczących działań w obszarze fotografii pojmowanej jako sztuka. Współorganizował słynne wystawy Fotografia Subiektywna w 1968 roku i Fotografowie Poszukujący w 1971. Przez wiele lat związany z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, której profesorem został w 1994 roku. Był jedną z najważniejszych postaci polskiej fotografii.
Zmarł 10 maja 2009 r.

Dokumentacja