Jerzy Nowosielski


Urodzony w 1923 roku w Krakowie Jerzy Nowosielski należy do najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku. Rysownik i scenograf, teoretyk sztuki, filozof i teolog. Studia rozpoczął w czasie okupacji hitlerowskiej w Kunstgewerbeschule, potem kontynuował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945 – 1947. Od 1945-1949 członek Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 r członek i założyciel Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1957-1962 był pedagogiem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a następnie od 1962 r w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych gdzie w 1976 uzyskał tytuł profesora. Uczestniczył w blisko 100 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za granicą. Reprezentował polską sztukę na najbardziej prestiżowych ekspozycjach na całym świecie. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce jak również w wielu zbiorach prywatnych na całym świecie. W 1996 r Zofia i Jerzy Nowosielscy założyli Fundację Nowosielskich wspierającą wybitne osiągnięcia kultury polskiej poprzez przyznawanie stypendiów i dorocznych nagród. Jego twórczość stanowi na tle sztuki współczesnej zjawisko absolutnie odrębne i nie mieszczące się w ramach żadnego z jej kierunków. Ten aktywny uczestnik powojennych batalii o nową sztukę, współzałożyciel jednego z najważniejszych awangardowych ugrupowań, Grupy Krakowskiej równocześnie twórczo rozwija wielowiekową tradycję ikony, deklarując tak niedzisiejszą wiarę w zbawczą moc malarstwa  Zmarł 21 lutego 2011 roku.

Dokumentacja