Bartosz Czarnecki


ur. 1988 w Elblągu Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, 2013 Obecnie student środowiskowych studiów doktoranckich na ASP w Krakowie, Wydział Malarstwa 

Dokumentacja